دانلود رایگان کتاب و نرم افزار

بیشعوری کتابی با مضمون طنز است که به «تجاوز حماقت‌آمیز اما آگاهانه به حقوق دیگران» در عصر معاصر اشاره دارد، این کتاب به صورت رایگان در این سایت عرضه گردیده است